یادداشت‌های پاک‌نویس شده‌ی من

یادداشت‌های پاک‌نویس شده‌ی من

موضوع: جلو آینه

فال

نمیخوای ازش فال بخری خب نخر ولی حداقل میتونی یه لبخند تحویلش بدی که… چیزی ازت کم میشه؟

کاشکی تموم نمی‌شد این روز و شبای بهترین …

یه ماه رمضون دیگه اومد و رفت، تو رو خدا این بار سر قولات بمون! سخت نیست که! همه‌ش یه ساله! فکر کن همه‌ی سال ماه رمضونه…  

تو

خسته نشدی از اینکه اینهمه میای تو فکرم و میری؟