یادداشت‌های پاک‌نویس شده‌ی من

یادداشت‌های پاک‌نویس شده‌ی من

موضوع: دعا

ماه رمضان

هر سال ماه رمضون که میشه امیدوار میشم به اینکه خدا هنوز امید داره بهم که اجازه داده یه ماه رمضون دیگه باشم … امید داره بهم که میتونم برگردم به خودش … دلتنگ شب های قدر میشم … یاد پارسال … شب ۲۳ ماه رمضونه و من دو دلم … نمیدونم کجا برم مراسم […]

می‌خواهم تشنه بمانم

نمیدانم چرا وقتی میخواهم از تو بنویسیم نقطه شروعی نمی یابم. تمام جمله ها برای زودتر نوشته شدن برای تو عجله دارند. صدایت را می شنوم … وجود مقدست را درونم حس می کنم … تو هم صدایم را میشنوی … مثل همیشه … با زبان روزه با تو سخن میگویم … چقدر خوشحالم از […]