یک مرد

مرد حرف زد … نصیحت کرد، راهنمایی کرد و تعریف کرد … گفت … در مورد خودش … گذشته ش … خاطراتش … از ۱۷ کبوتری که پرکشیدن و ۳ تاشون با بال زخمی نتونستن پرواز کنن … از قصه ی ناپدید شدنش و بعد ها ملاقات با پدرش … از دوستانی که بعد از […]