یادداشت‌های پاک‌نویس شده‌ی من

یادداشت‌های پاک‌نویس شده‌ی من

موضوع: شبانه‌ها

ف ا ص ل ه

گاهی وقتا تو زندگی آدم یه اتفاقاتی می‌افته که «فاصله‌ها» کم کم تبدیل میشن به «ف ا ص ل ه» ها…

مخاطب خاص

می‌دانی؟ گاهی وقت‌ها دست خودت نیست، ناخودآگاه یا مخاطب خاص کسی می‌شوی یا کسی را مخاطب خاص می‌خوانی، فرقی نمی‌کند کدام یک باشی، مهم آن لحظه ایست که این را می‌فهمی. اما نه، مخاطب خاص داشتن لذت بخش‌تر است، حرف می‌زنی، از او می‌گویی، از او می‌نویسی، هر جا که شد، به این امید که […]

یا غفّار و یا ستّار

نمی‌دانم با گناهان‌مان چه می‌کنی؟ به حق اسم اعظم‌ خودت و ۱۴ عزیزت می‌بخشی یا می‌پوشانی‌شان؟ وای اگر بپوشانی…چنان می‌پوشانی که گمان می‌کنیم بخشیده‌ای …  

هر شب تنهایی

آدما وقتی تنهان بیشتر به یاد خدا هستن. ینی این خداس که تو تنهایی های آدما بیشتر خودشو نشون میده تا این حس کمرنگ‌تر بشه. خدایا چی می‌شد آدما رو تنها خلق می‌کردی، تو زندگی‌شون همیشه تنها بودن تا فقط برای تو بودن؟

ماه(دل)گرفتگی

امشب این ماه نیست که میگیره، این دل من‌ه، یه دنیا هم دارن رصدش میکنن…