یادداشت‌های پاک‌نویس شده‌ی من

یادداشت‌های پاک‌نویس شده‌ی من

موضوع: مینیمال

کنفوسیوس‌نما

بشر دو پا، بدبختی هاش از وقتی شروع شد که «توجیه» کردن رو یاد گرفت.

ف ا ص ل ه

گاهی وقتا تو زندگی آدم یه اتفاقاتی می‌افته که «فاصله‌ها» کم کم تبدیل میشن به «ف ا ص ل ه» ها…

۲۰۱۲

اون روزی که دیدن پیرزن کبریت فروش و پسربچه‌ی فال فروش کنار خیابون برامون عادی بشه، فاتحه‌ی همه‌مون خونده‌س…