پدر ما و پدری ما

با آقاجان ۵۰ سال اختلاف سنی دارم. مردی مهاجرت کرده از روستا که از وقتی چشم باز کردم برنامه‌ی روتین زندگی‌اش صبح تا ظهر رفتن به بازار فرش بود و خواب بعد از ظهر و هر ماه یک هفته هم سفر به شیراز برای فروش فرش و حساب و کتاب و این کارها. به عنوان […]