تراکتورسازی، یک تیم یا یک نماد؟

همیشه وقتی با یک دوست فارسی زبان در مورد تورک‌ها صحبت میکنم، لا به لای حرف‌هایم این نکته را یادآور می‌شود که «فقط باید یک تورک باشی تا معنی بعضی رفتارها و بعضی حرف‌ها را درک کنی» و البته می‌دانم که ممکن است حتی متوجه منظورم از این حرف هم نشود. اکنون که در حال […]