آزادی، لحظه‌ی ناب سر سپردن است

توسط: وحید

آه ای قلب محزون من … دیدی چگونه سودا رنگ شعر گرفت؟

دیدی که جغرافیای فاصله را چگونه با نوازش نگاهی می‌شود طی کرد و نادیده گرفت؟
دیدی که رنج‌های کهنه را با ترنم‌ی می‌شود یک‌باره فراموش کرد؟
دیدی که آزادی، لحظه‌ی نابِ سر سپردن است؟
دیدی که عشق یک اتفاق نیست؟ یک قرار قبلی است، مثل یک تفاهم ازلی، از ازل بوده و تا ابد ادامه خواهد داشت…

پ.ن: سکانسی از مدار صفر درجه