۲۰۱۲

توسط: وحید

اون روزی که دیدن پیرزن کبریت فروش و پسربچه‌ی فال فروش کنار خیابون برامون عادی بشه، فاتحه‌ی همه‌مون خونده‌س…