هر شب تنهایی

توسط: وحید

آدما وقتی تنهان بیشتر به یاد خدا هستن. ینی این خداس که تو تنهایی های آدما بیشتر خودشو نشون میده تا این حس کمرنگ‌تر بشه.

خدایا چی می‌شد آدما رو تنها خلق می‌کردی، تو زندگی‌شون همیشه تنها بودن تا فقط برای تو بودن؟