ماه(دل)گرفتگی

توسط: وحید

امشب این ماه نیست که میگیره، این دل من‌ه، یه دنیا هم دارن رصدش میکنن…