روزی تو خواهی آمد…

توسط: وحید

روزی تو خواهی آمد … از کوچه های باران … تا از دلم بشویی غم های روزگاران …