ای کسانی که ایمان آوردید

توسط: وحید

ای کسانی که ایمان آوردید، اونی باشید که هستید نه اونی که دل‌تون می‌خواد باشید. همانا خداوند حال «شعار» دهندگان را بدجور می‌گیرد.