فال

توسط: وحید

نمیخوای ازش فال بخری خب نخر ولی حداقل میتونی یه لبخند تحویلش بدی که… چیزی ازت کم میشه؟