کار خیر

توسط: وحید

تنها کار خیری که تا حالا از دستم بر اومده و انجام دادم اینه که یه بار رفتم رو ترازوی وزن کشی یه پسر کوچیک که همیشه بی اعتنا از کنارش رد میشدم!