دل تنگ

توسط: وحید

کی میگه دل من بزرگه؟

دل من هیچم بزرگ نیست … تنگه …خیلی …