تو

توسط: وحید

خسته نشدی از اینکه اینهمه میای تو فکرم و میری؟