قسم

توسط: وحید

و قسم به سپیده دم، آنگاه که با صدای سرفه های تو اذان میگویند …