قسم

توسط: وحید

و قسم به اشکهایت که نیمه شب به آرامی میچکند …