سیاست ما، دیانت ما

توسط: وحید

همه چیز از «سیاست ما عین دیانت ماست، دیانت ما عین سیاست ما» شکل گرفت و با علم کردن این نطق به اینجایی رسیدیم که امروز هستیم. قبلن اگر سیاست ما و دیانت ما سنخیتی با هم داشتند (که مشخص نیست واقع این‌طور بود یا نه) الان نه سیاست ما عین دیانت ماست و نه دیانت ما عین سیاست ما. سیاست‌مان آمیخته با دروغ و عوام‌فریبی و تهمت و افترا و بردن آبروی دیگری است و دیانت‌مان آمیخته با شعار و تزویر و ریا.

آن روزها سید حسن مدرس اگر می‌دانست ۸۰ سال بعد چه بر سر سیاست و دیانت‌مان می‌آید، هیچ‌گاه زبان به ایراد آن نطق نمی‌گشود.