۳۰ سالگی

همیشه با مادرم سر سنم بحثمان می‌شد. من مبنای تولدم را همان ۲۳ آبان در نظر می‌گرفتم و مادرم می‌گفت همه‌ش ۴ ماه مانده به عید! تو باید از عید حساب کنی و در نتیجه سنم را ۱ سال کم‌تر می‌گفت. دوران کودکی و نوجوانی‌ام حرص می‌خوردم از این‌که سنم را کم می‌گوید. اما بعدها […]