وحشت

برای من وحشت فقط یه معنی داره … اونم فکر کردن به روزی‌ه که«مادر» تو خونه‌مون در حد یه اسم و خاطره باشه …